Promocje
Portrety. Katalog zbiorów
Portrety. Katalog zbiorów
15,00 zł 10,50 zł
szt.
Orzeł Czarny. Orzeł Biały. Folder wystawy
Orzeł Czarny. Orzeł Biały. Folder wystawy
12,00 zł 6,00 zł
szt.
Notes na spirali
Notes na spirali
6,00 zł 3,00 zł
szt.
Losy pomnika z pszczyńskiego rynku
Losy pomnika z pszczyńskiego rynku
30,00 zł 12,00 zł
szt.
Arma Ofensiva. Broń ręczna z minionych stuleci
Arma Ofensiva. Broń ręczna z minionych stuleci
7,00 zł 3,50 zł
szt.
Życie dworskie w Pszczynie
Życie dworskie w Pszczynie
20,00 zł 10,00 zł
szt.
Znane i nieznane. Ilustrowany przewodnik po wystawie
Znane i nieznane. Ilustrowany przewodnik po wystawie
15,00 zł 7,50 zł
szt.
Produkt dnia
Portrety. Katalog zbiorów
Portrety. Katalog zbiorów
15,00 zł 10,50 zł
szt.
Malarstwo pejzażowe. Katalog zbiorów
Malarstwo pejzażowe. Katalog zbiorów
20,00 zł 10,00 zł
szt.
Życie dworskie w Pszczynie
Życie dworskie w Pszczynie
20,00 zł 10,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Strona internetowa

Muzeum Zamkowe w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zwanej dalej ustawą. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:  https://zamek-pszczyna.plhttps://zamek-promnice.plhttps://stajnieksiazece.plhttps://bilety.zamek-pszczyna.pl, https://sklep.zamek-pszczyna.pl, https://rezerwacja.zamek-pszczyna.pl,

 • Data publikacji stron internetowych:

*Sklep internetowy Muzeum Zamkowego w Pszczynie funkcjonuje w ramach usługi ClickShop, firmy home.pl. Został on założony ponad 7 lat temu. Usługodawca nie dostosował go do obecnych wymogów prawnych, wynikających z ww. ustawy.

**Strona wykorzystuje moduł firmy zewnętrznej, który został przygotowany znacznie wcześniej niż data publikacji ustawy. Wg danych zawartych w stopce strony był to rok 2013. Bieżąca aktualizacja częściowo dostosowuje ją do wymogów prawnych.

 • Data ostatniej istotnych aktualizacji: na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są częściowo zgodne z zapisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu częściowej niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny
 • Nie wszystkie materiały dźwiękowe (mp3) opublikowane na stronie oraz na kanałach w mediach społecznościowych posiadają transkrypcję tekstową.
 • Nie wszystkie materiały wideo opublikowane na stronie oraz na kanałach w mediach  społecznościowych posiadają transkrypcję tekstową.
 • Brak możliwości fokusowania strony (jedynie powiększanie czcionek)
 • Nie każda strona ma wersję dla osób słabowidzących
 • Dokumenty w formacie PDF opublikowane na stronie nie posiadają wersji dla osób słabowidzących
 • Nieprawidłowe formatowanie niektórych tekstów

Wyłączenia

Poprawienie dostępności wszystkich stron  niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Plany

 • Spośród 6 stron internetowych Muzeum Zamkowego w Pszczynie, aż 5 zostało założonych przed wejściem w życie ustawy normującej opisywane wymogi.
  Ze względu na archaiczność obecnie istniejących  witryn, które nie posiadają w swojej funkcjonalności wystarczających narzędzi do dostosowania ich do obecnych wymogów, część zapisów ww. ustawy nie będzie mogła być spełniona.
 • Muzeum opracowuje założenia do nowych serwisów internetowych, które będą opierać się na obowiązujących wymogach prawnych oraz w pełni przystawać do nowoczesnych standardów stron internetowych. Planowane wdrożenie: 2021.
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z firmami, które dostarczyły nam moduł sprzedaży biletów, działający pod adresem https://bilety.zamek-pszczyna.pl oraz sklep internetowy (https://sklep.zamek-pszczyna.pl) w sprawie poprawy ich dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na opisywanych stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Oprócz tego, w witrynach: https://zamek-pszczyna.plhttps://zamek-promnice.pl, https://stajnieksiazece.pl funkcjonują również inne:

·         Alt + 1 – Przejdź do strony

·         Alt + 2 – Mapa witryny

·         Alt + 3 – Wersja tekstowa

·         Alt + W – Wyszukiwarka

Zamiast klawisza „Alt” można użyć „H”

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba kontaktowa: Ewa Krokosińska - Surowiec
 • E-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl
 • Telefon: 32 210 30 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej stron lub ich elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej stron lub ich elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia ma nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
w alternatywnej formie nie będzie możliwe, Muzeum Zamkowe w Pszczynie niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym powinno
to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe,  Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 1. Solidarności 77

00-090 Warszawa

tel. centrali: (22) 55 17 700

fax: (22) 827 64 53

biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 • Zapewnione są wydzielone miejsca parkingowe.
 • We wszystkich obiektach zarządzanych przez Muzeum znajdują się defibrylatory.
 • Dostępne są na miejscu wózki inwalidzkie.
 • Dostępne są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Obiekty wyposażone są w urządzenia zwiększające mobilności osobistą osób ze szczególnymi potrzebami - windy, platformy schodowe, przenośne szyny (wymiary wind i platform umieszczone są na stronach internetowych).
 • Zapewniamy pomoc przeszkolonych pracowników Muzeum (m.in. w zakresie koordynacji  transportu windą, platformami i szynami – osoby niepełnosprawne, seniorzy ).
 • Dodatkowo w wirtualnym zwiedzaniu: http://www.zamek-pszczyna.home.pl/wz/index.html

zamieściliśmy trójwymiarowe siatki kondygnacji Zamku, plan pomieszczeń oraz ich opis, umożliwiające zapoznanie się z obiektem przed zwiedzaniem.

 • Zwiedzający niepełnosprawni, dzięki wprowadzonym usprawnieniom architektonicznym, są w stanie zwiedzić niemal każdą część ekspozycji Muzeum.
 • Ogólnodostępne parkingi znajdują się w odległości ok. 400 m od Zamku.
 • Na stronie Muzeum znajduje się mapa dojazdu do obiektu.
 • Główne wejście do Zamku, dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową jak i w pełni sprawnych, znajduje się w Bramie Głównej od strony Rynku (strona południowa). Wejście do Stajni Książęcych, znajdujących się 400 metrów od Zamku, umiejscowione jest  od strony ul. Basztowej 6 – 8.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Deklaracja dostępności aplikacji Audioprzewodnik Muzeum Zamkowe w Pszczynie

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2018
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.01.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna Audioprzewodnik Muzeum Zamkowe w Pszczynie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Możliwości systemu aplikacji, który powstał w 2018 r., nie obejmują wszystkich elementów wymaganych ustawą.  Aplikacja została zaktualizowana w roku 2021.

Wprowadzone rozwiązania:

 • Do aplikacji oprócz wyboru języka oprowadzania (5), wprowadzono także audiodeskrypcję w języku polskim. Wprowadzono również wersję strony dla słabowidzących oraz możliwość powiększenia czcionki. 

Adres do pobrania aplikacji: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.pszczynazamekmuzeum&gl=PL

Deklarację sporządzono dnia 23.10.2020 na podstawie samooceny.

Deklaracja dostępności aplikacji Muzeum Zamkowe w Pszczynie (Język Migowy)

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 02.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: : 01.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna Muzeum Zamkowe w Pszczynie (Język Migowy)  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze względu na wysokie koszty wprowadzenia wymaganych modyfikacji.  Aplikacja została zaktualizowana w roku 2021.

Wprowadzone rozwiązania:

 • Do aplikacji wprowadzono wersję dla słabowidzących oraz możliwość powiększenia czcionki. 

Adres do pobrania aplikacji:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.pszczyna.audioguide&gl=PL

Deklarację sporządzono dnia 23.10.2020 na podstawie samooceny.

Informacje dodatkowe

Muzeum Zamkowe w Pszczynie systematycznie wprowadza kolejne rozwiązania w celu zwiększenia dostępności cyfrowej witryn internetowych, aplikacji mobilnych oraz innych materiałów multimedialnych oferowanych naszym sympatykom. Turyści niepełnosprawni odwiedzający  Muzeum spotkają się także z wieloma udogodnieniami, które ułatwiają wizytę
w naszym Muzeum. Oprócz wyżej wspomnianych, należą do nich m.in.:

 • Audioprzewodnik z funkcją audiodeskrypcji.
 • Aplikacje mobilne. W roku 2021 planujemy zakup kilku tabletów, na których wyświetlana będzie wycieczka – videoprzewodnik w języku migowym dla osób głuchych.
 • Ścieżka zwiedzania dla osób niewidomych – zwiedzający mogą dotykać wybrane eksponaty.
 • Na stronie https://zamek-pszczyna.pl dołożyliśmy zakładkę z informacjami na temat dostępności Muzeum http://www.zamek-pszczyna.pl/dla_zwiedzajacych/dostepnosc
 • Pomoc przeszkolonych pracowników Muzeum (przemieszczanie się po obiekcie oraz wsparcie w obsłudze urządzeń multimedialnych i aplikacji).
 • Ulgi w biletach wstępu.
 • Stale poszerzana oferta zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ( a także osób dorosłych) ze szczególnymi potrzebami w formie warsztatów, spotkań autorskich, koncertów edukacyjnych z Filharmonią Śląską. Współpraca ze szkołami specjalnymi, ośrodkami pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, organizacjami pozarządowymi (zajęcia wakacyjne).
 • W ramach realizacji zadania „Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej” zaplanowano rozwiązania umożliwiające osobom z niepełnosprawnościami jak najszerszy dostęp umożliwiający korzystanie z całego kompleksu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl